Přijetí do domova a doklady

Verze pro tiskVerze pro tisk

Smlouva o poskytování služby, výpovědní podmínky, úhrada za službu

smlouvu o poskytování služby - domov pro seniory lze uzavřít na dobu určitou (minimálně na 3 měsíce) nebo na dobu neurčitou s možností zřídit trvalý pobyt v domově (zřízení trvalého pobytu není podmínkou přijetí). Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí se 30-ti denní výpovědní lhůtou.

Úhrada za poskytnutí služby je individuální, vychází z vyhláškové úhrady za stravu a ubytování (tj. 380,- Kč na den), konečná kalkulace ceny se stanoví na základě osobní potřeby ošetřování. 

Přijetí do domova

Před přijetím do domova je nutná osobní návštěva žadatele, popř. rodinného příslušníka v našem domově, kde proběhne prohlídka objektu a seznámení se s chodem zařízení. Uživatel vyplní před nástupem Žádost o přijetí (stáhnout PDF | stáhnout DOC). Po jeho odevzdání ještě před nástupem bude provedeno sociální šetření na místě u žadatele. Po domluvě termínu nástupu si k příjmu žadatel připraví doklady (občanský průkaz a kartičku zdr.pojišťovny) a osobní věci dle seznamu (stáhnout PDF | stáhnout DOC).

Pokud bude žadatel požadovat své zařazení do pořadníku čekatelů, bude takto učiněno pro případ pozdějšího nástupu.

Formuláře a dokumenty pro přijetí
Posudek o zdravotním stavu
Vzorová smlouva o ubytování v Domově pro seniory Pňov - Předhradí
Žádost o poskytování služby