POZOR

Verze pro tiskVerze pro tisk

         POZOR: zpráva ze dne 21.12.2020,

          VYCHÁZKY klientů domova pro seniory

 

dle doporučeného postupu MPSV č. 18 k realizaci vycházek uživatelů služby oznamujeme:

1) ukončení zákazu vycházení osob, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory), mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba

2) stanovení podmínek pro umožnění vycházek klientů mimo objekt nebo areál zařízení.

Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí:

 

• „vycházkou“ krátkodobé opuštění zařízení sociálních služeb v rozsahu do 6 hodin

 

• „pobytem mimo zařízení“ opuštění zařízení sociálních služeb, které je v rozsahu nad 6     

   hodin

 

PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ ZE ZAŘÍZENÍ:

 

Klienti zařízení jsou při pohybu mimo areál zařízení povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Zajištění respirátoru nebo jiné ochrany dýchacích cest není povinností poskytovatele.

Podmínkami návratu do pobytové sociální služby jsou:

po návratu jsou sledovány příznaky COVID-19 způsobem podle mimořádného opatření MZČR

Č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN.

Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělných prostorách - izolaci. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělný prostor. Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS_CoV_2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zdravotnickým pracovníkem. Provedení POC antigenního testu je doporučeno u asymptomatických klientů s ohledem na délku pobytu mimo zařízení poskytovatele, zejména u kratších vycházek (24-48 hod), ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce. Oddělení klienta od ostatních je ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy trvá 6–7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve, a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

 

Je tak třeba vycházet z toho, že nadále zůstávají nejdůležitějšími preventivními opatřeními, tj aktuálně stanovená hygienicko-protiepidemická opatření před onemocněním COVID-19 a stanovená organizační a protiepidemická opatření. Poskytovatel má v co nejvyšší míře vést uživatele, návštěvy i zaměstnance k jejich dodržování

a právě z tohoto důvodu se na Vás klienty a rodinní příslušníci obracím a apeluji na Váš zdravý rozum:

máme za sebou velice náročný rok. S hrdostí můžeme říci, že se nám s vypětím všech sil situaci podařilo zvládnout, neměli jsme pozitivní klienty ani zaměstnance. Nemuseli jsme řešit předčasná úmrtí klientů, nemuseli jsme řešit nedostatek personálu z důvodu nákazy.

Tím se nemohou všechny domovy pochlubit. My ano a byla bych ráda, aby tomu tak bylo i nadále, proto ten apel z naší strany. Prosím, zvažte, zda těch několik hodin, kdy Váš rodinný příslušník opustí zařízení, stojí za riziko, kterému budeme všichni vystaveni.

Zvažte, zda v této době nepostačí návštěva v potkávacím prostoru. Vím, musí se vystřídat všichni, proto se nedostane na každého podle jeho představ, ale někdy méně je více….

Toto fialové písmo není voleno nahodile, ale všichni víme, co symbolizuje a není to nic pěkného.

 

Děkuji Vám všem za pochopení, trpělivost a za dosavadní podporu, kterou jste nám dopřávali.

Všichni z domova Všem přejeme krásný vánoční čas a do nadcházejícího roku pevné zdraví.

                                                                                                  

 

                                                                                            S úctou  Zdenka Farkašová, ředitelka