Změna pravidel návštěv

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vážení klienti a návštěvníci,

 

Poslanecká sněmovna ukončila na návrh vlády s účinností od 5. května stav pandemické pohotovosti, vyhlášený 27. února 2021 (usnesení PS č. 222). Tím se tedy ruší povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech zdravotnických a sociálních zařízení.

 

Současně jsme se rozhodli uvolnit pravidla návštěv v našem zařízení. Od pondělí 9.5.2022 se ruší pořadník návštěv. Návštěvy se nyní mohou pohybovat po areálu a budově domova tak, jak byly zvyklé před epidemií COVID - 19.

 

Vyhrazujeme si pouze telefonické kontaktování před každou návštěvou z organizačních důvodů (pro usnadnění přechodu z Covidového režimu).

 

Upřesnění původních pravidel:

 

Návštěva bude při příchodu zvonit u branky domova, aby sloužící personál branku návštěvě otevřel. Následně se návštěva zapíše do knihy návštěv, která je uložena u hlavního vchodu. Návštěva může probíhat na pokoji, společných prostorech, v areálu zahrady domova, nebo jako vycházka mimo areál. 

 

Přestože se veškará opatření ruší, žádáme návštěvy, aby svědomitě uvážili každou návštěvu. (vzhledem k možné nákaze COVID).

 

Jsme rádi, že si své blízké budete moci užít tak, jak si přejete.

 

Za domov pro seniory,

Josef Farkaš.

zástupce ředitele.