Změna opatření

Verze pro tiskVerze pro tisk

Návštěvy v Domově pro seniory Pňov – Předhradí

 

Vážení klienti a rodinní příslušníci,

 Ministerstvo zdravotnictví v pátek 11. března zveřejnilo mimořádné opatření MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN, které s účinností od 14. března ruší mimořádná opatření, jež upravovala:

 

    testování zaměstnanců sociálních služeb

    testování uživatelů sociálních služeb

    režim návštěv v sociálních službách

 

Nově se umožňuje návštěva bez nutnosti prokázání PCR testem, antigením testem, očkovacím průkazem nebo protokolem o prodělání onemocnění. Zároveň se ruší povinné testování klientů a zaměstnanců.

Pro upřesnění uvedu platná pravidla pro návštěvy v našem domově pro seniory.

 

Klient má garantovanou jednu návštěvu za týden a to v návštěvní místnosti, v rámci vycházky a nově ve venkovních prostorách domova.

Propustka do domácího prostředí není nijak početně a časově omezená. Propustkou se rozumí přespání mimo domov pro seniory.  

V případě propustky do domácího prostředí je na Vás, jak zajistíte svému blízkému ochranu proti onemocnění. Pevně věřím, že své blízké zbytečně nevystavíte riziku nákazy. Pravidelně Vás budeme informovat o změnách, která budou reflektovat aktuální situaci.

Stále platí povinnost ochrany dýchacích cest pomocí respirátoru v celém objektu.         

 

Mgr. Zdenka Farkašová

Ředitelka domova pro seniory