POZOR

Verze pro tiskVerze pro tisk

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření s účinností od 1. září 2021:

    MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, kterým nařizuje testování všech klientů v Domovech pro seniory na vir SARS-CoV-2, a to pravidelně jedenkrát za 7 dní. Testování se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (po uplynutí 14denní lhůty od poslední dávky vakcíny), prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží platným výsledkem RT-PCR vyšetření a klientů v terminálním stadiu onemocnění.

    MZDR 32802/2021-2/MIN/KANkterým nařizuje testování v Domovech pro seniory na vir SARS-CoV-2 zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a to pravidelně jedenkrát za 7 dní. Testování se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (po uplynutí 14denní lhůty od poslední dávky vakcíny), prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží platným výsledkem RT-PCR vyšetření.