POZOR

Verze pro tiskVerze pro tisk

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 22. května 2021 mimořádné opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, kterým prodloužilo ochrannou lhůtu po prodělání onemocnění covid-19 z 90 na 180 dní ve všech mimořádných opatřeních uvedených v nově přijatém opatření.