POZOR

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vážení klienti a rodinní příslušníci, s velkým potěšením Vám mohu sdělit, že jsme v Našem zařízení vybudovali návštěvní místnost. Jedná se o dvě oddělené místnosti spojené transparentní stěnou s komunikačním zařízením. Tato místnost je v budově domova, avšak vstup a celkový prostor je kompletně oddělený od provozovny. Díky tomu Vám od 4.11.2020 můžeme nabídnou návštěvu Vašeho blízkého. Přestože nedojde k fyzickému kontaktu, tak věříme, že v této obtížné době Vám, i našim klientům, tato možnost návštěvy přijde vhod. Všechny návštěvy budou mít přísná pravidla, která musí být bezpodmínečně dodržována, aby se předešlo možnému přenosu viru COVID. Každý, kdo projeví zájem, nejprve kontaktuje zodpovědného pracovníka na tel. č. 773 302 905 pro sjednání termínu návštěvy. Přijetí návštěvy bude probíhat před vstupem do areálu (u branky). Zde bude návštěva podrobena měření teploty. Po negativním zjištění se odebere po značené trase k návštěvní místnosti, kde počká na příchod klienta. Před návštěvou i po ukončení budou kontaktní plochy vydezinfikovány. Pro minimalizování rizika přenosu viru, bude omezen provoz pouze na jednu návštěvu za den a to od 14:00 do 15:00h (možné výjimky na výše uvedeném tel. č.). Návštěva se bude řídit platnými hygienickými nařízeními vlády (roušky, atd.). Místnost bude vybavena dezinfekčními prostředky.

Místnost pro klienty bohužel není přizpůsobena pro plně imobilními klienty, kteří nejsou schopni posazení. Jsme omezeni prostorem k manipulaci s lůžkem. Děkujeme za pochopení.

 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte tel. č. 773 302 905.

 

Věřím, že díky důslednému dodržení všech zásad a nařízení, se budete moci setkávat s vašimi blízkými nejen v tento čas, ale i v blížícím se čase Vánočním. Děkujeme za spolupráci.

 

Za domov pro seniory,

Josef Farkaš,

zástupce ředitele.