POC testy

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vzhledem k častým dotazům Vás informujeme o nastavených pravidlech návštěv v našem domově. Informace jsou pouze doplňující, neboť k žádným změnám v podmínkách zatím nedošlo. Nejvíce dotazů se týká testů na přítomnost viru COVID 19. V pravidlech je jasně uvedeno, že jednou z podmínek je negativní test RT - PCR nebo POC test. Právě uvedený POC test je zodpovědný za vzniklé nejasnosti. Dle mimořádného nařízení ze dne 12.4.2021 je POC test vysvětlen takto:

Zkratka POC znamená „point of care“ tedy místo péče. POC test je antigení test, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo jiném místě, které k tomu úkonu má licenci a následně byl na tomto místě i vyhodnocen. Pokud se POC před spojením nevyskytuje, jedná se například o samotesty, které lze zakoupit v lékárně a které neprovádí odborný personál.

V praxi to znamená, že pokud se někdo bude prokazovat testem ze zaměstnání a věrohodně nedoloží, že se jedná o výše uvedené testy a nesplní další podmínky pro návštěvu, nemůže dojít k návštěvě.