Plošné testování 3.2.2021

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vážení klienti a rodinní příslušníci, s velkou úlevou Vám mohu sdělit, že jsme dnešním dnem opět bez nákazy COVID 19. Všichni naši klienti jsou po plošném testování negativní. Touto cestou Vám oznamuji, že se znovu nabízí možnost návštěv. Organizaci návštěv zajišťuje pí. Trnková na tel. č. 773 302 905. Přijímání nových klientů je povoleno. Veškerá tato rozhodnutí byla konzultována s hygienickou stanicí.

Závěrem bych rád poděkoval personálu, zejména těm, kteří obětovali své pohodlí a volný čas, a pomohli tuto těžko dobu přečkat. Velký dík patří i naší praktické lékařce MUDr. Mrázkové.