Plošné testování

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vážení klienti a rodinní příslušníci, s potěšením Vám můžeme sdělit, že plošné testování na COVID bylo v Našem zařízení provedeno 11.11.2020. Výsledek byl negativní u klientů i zaměstnanců. K dalším testováním, která jsou plánovaná na základě pokynů MZ, bude přistoupeno dle harmonogramu. Do dnešního dne nebyl zaznamenán žádný nález. Tomu z velké části vděčíme ochotě a svědomitosti při dodržování nařízení ze strany zaměstnanců, klientů a rodin klientů. Tímto bych Vám všem výše zmíněným chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavost. O průběhu dalšího testování Vás budeme pravidelně informovat.

Děkuji za spolupráci,

Josef Farkaš

zástupce rěditele.