Návštěvy od 23.11.2021

Verze pro tiskVerze pro tisk

Návštěvy v Domově pro seniory Pňov – Předhradí

 

Vážení klienti a rodinní příslušníci,

dne 22. 11. 2021 vstoupilo v platnost mimořádné opatření, které můžete nalézt v plném znění na tomto odkazu:

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navst...

Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených v našem regionu, jsem byla nucena na základě výše uvedeného nařízení, a to především dle posledního odstavce článku I,

„nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele“

 

od 23.11.2021 dle vnitřních režimových opatření vyhlásit:

 

1) zákaz vycházek a propustek klientů

2) návštěvy jsou pouze možné v odděleném prostoru návštěvní místnosti a dílničky prostřednictvím telefonu. V intervalu minimálně jedné (garantované) návštěvy u klienta za týden. Předání balíčku (nákupu) svým blízkým zajistí personál převzetím u branky, nebo při smluvené návštěvě. Návštěva se prokazuje O-T-N, dle předpisů.

3) výjimky pro návštěvy budou umožněné dle individuálního posouzení za splnění platných právních podmínek.

Závěrem bych Vás chtěla požádat o pochopení a trpělivost. Tato opatření slouží k ochraně nejen Vašich blízkých a Vás, ale také personálu.

Změny těchto opatření budou reflektovat aktuální situaci COVID – 19.

  

Mgr. Zdenka Farkašová

Ředitelka domova pro seniory