Mimořádná patření

Verze pro tiskVerze pro tisk

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 11. 5. 2021, s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření o návštěvách uživatelů sociálních služeb, čímž navazuje a ruší předchozí opatření z 6. dubna 2021.

 

Opatření se mění v části týkající se zdravotních služeb, pro sociální služby zůstává vše stejné. Návštěvy v zařízení domovů pro seniory jsou přípustné za podmínky, že návštěva se před zahájením podrobí antigennímu testu. Výjimka platí pro osoby, které test absolvovali ne déle než 48 hodin před absolvováním návštěvy, mají certifikát o očkování nebo mají potvrzení o absolvování nemoci covid-19 v posledních 90 dnech.

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo dne 12. 5. 2021, s okamžitou účinností následující mimořádné opatření:

 

 Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovatelé domovů pro seniory již nebudou mít povinnost zajistit speciální režim vycházek svých uživatelů (tedy není nutná případná izolace uživatelů vracejících se z vycházky).