Doporučení MZČR

Verze pro tiskVerze pro tisk

Dne 9.11.2022 byl vydán pokyn MZČR v souvislosti s blížícím se zimním období, které je spojené se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění. Tento pokyn je vypracován pro zdravotnická a sociální zařízení. Obsahem je soupis doporučení preventivních a následných opatření v souvislosti s výskytem respiračních onemocnění včetně COVID. Kromě doporučení pro zřizovatele a zaměstnance, jsou také oblasti věnované klientům a návštěvám. 

V průběhu tohoto týdne budeme seznamovat zaměstnance s novými postupy.

Velký prostor je věnován návštěvám z řad veřejnosti. Je kladen velký důraz na vlastní zvážení návštěvy v případě respiračního onemocnění nebo příznaků takových onemocnění. 

Pro veřejnost se zatím žádné změny nechystají. Pokud by se situace změnila, budeme Vás včasně informovat.