Den otevřených dveří

Verze pro tiskVerze pro tisk

V rámci Týdne sociálních služeb ČR, vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb, jsme v našem Domově pořádali Den otevřených dveří. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Zdeňka Farkašová. Po slavnostním zahájení následovalo pěvecké vystoupení místní mateřské školy, ve kterém naši malí zpěváčci, i přes svůj nízký věk, velmi potěšili svým výkonem. Našim seniorům, pracovníkům i přítomným hostům přijel v rámci dne otevřených dveří zazpívat i populární zpěvák pan Stanislav Hložek. Jeho hity Holky z naší školky a Dajánu, vystřídaly poté lidové písně, které si se zpěvákem zazpívali i všichni přítomní. Během celého dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si areál Domova seniorů, jejich ubytování, terapeutickou dílničku i s jejich výrobky. Pro všechny hosty bylo připraveno občerstvení v podobě kávy a výborných řezů od našich kuchařek. Slavnostní den zakončila autorským čtením svých trefných a vtipných povídek kolínská spisovatelka paní Irena Fuchsová, jejíž povídky zaujaly přítomné natolik, že ještě dlouho dobu diskutovali o tématech nastíněných v povídkách. Všem účinkujícím, ale i všem pracovníkům domova, kteří se přičinili o pohodový průběh Dne otevřených dveří, patří velký dík.