Aktuality

Aktuality

Změna opatření

S radostí Vám oznamuji, že povinnost nosit roušku v domově je pro návštěvy a personál zrušena.

 

Děkuji za dodržování nařízení. 

Změna opatření

Vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 u zaměstnanců zařízení vyhlašuji zákaz vstupu do prostor domova bez ochrany dýchacích cest (respirátor) pro návštěvy a zaměstnance. Toto opatření bude trvat pouze pro nezbytnou dobu, a to především jako prevence proti rozšíření u klientů.

Stránky